Reklama

Wyznaczanie wsprzdnych geograficznych punktu, obliczanie odlegoci pomidzy punktami (odlego lotu), rysowanie trasy pomidzy punktami (trasa lotu)

Wróć do poprzedniej strony...

Strona główna


INFORMACJA

Data dodania (ostatniej modyfikacji): 13.08.2017

Zarząd Oddziału informuje że weryfikacja wyników w poszczególnych kategoriach współzawodnictwa Oddziałowego i Okręgowego odbędzie się w dniu 27 sierpnia o godzinie 17.00 w siedzibie Oddziału. Wyniki należy dostarczyć w dniu weryfikacji lub w zaklejonej kopercie do Prezesa Sekcji.

 


INFORMACJA

Data dodania (ostatniej modyfikacji): 06.08.2017

Marszruta gołębie młode


OGŁOSZENIE

Data dodania (ostatniej modyfikacji): 06.08.2017

W związku z brakiem wymaganej ilości Delegatów Przewodniczący Zebrania wyznaczył nowy termin.

Nadzwyczajne Walne Zebranie Delegatów Oddziału Działdowo odbędzie się  w dniu 20 sierpnia 2017r o godz. 17.00 w biurze Oddziału ul. Grunwaldzka 7/3

Zbigniew Michalski

Zarząd Oddziału Działdowo informuje że zgodnie z Rozdziałem IV §23 pkt1 Statutu PZHGP nie może po złożonych rezygnacjach uzupełnić składu osobowego Oddziałowej Komisji Rewizyjnej.

W związku z powyższym Zarząd Oddziału Działdowo działając zgodnie z Rozdziałem VI §3 pkt 1 Regulaminu Zebrań Sprawozdawczo-Wyborczych PZHGP zwołuje z własnej inicjatywy w dniu 6 sierpnia 2017r. o godz.16.00 w siedzibie Związku ul. Grunwaldzka 7/3 Nadzwyczajne Walne Zebranie Delegatów w celu uzupełnienia składu osobowego Oddziałowej Komisji Rewizyjnej.

Za Zarząd 

Zbigniew Michalski


Data dodania (ostatniej modyfikacji): 22.06.2017

Dodano plan lotów gołębi młodych


Data dodania (ostatniej modyfikacji): 11.03.2017

Ze względu na brak kilometraża miejscowość Suchań zmieniona  w planie lotowym na Krąpiel . Tak proszę wpisywać do planu lotów w zegarch ESK. 


Data dodania (ostatniej modyfikacji): 04.03.2017

Regulamin współzawodnictwa i nagradzania Oddziału na rok 2017 znajduje się w zakładce Pliki do pobrania → Regulaminy


Powyżej wyświetlono wszystkie dostępne wpisy.

>> pokaż pięć ostatnich wpisów + wpisy z ostatnich 31 dni <<