Reklama
Robert Zgud - hodowca gołębi pocztowych, PZHGP Oddział 0206 Głogów
Poradnik Hodowcy - prenumerata 2017

Wróć do poprzedniej strony...

Strona główna


Data dodania (ostatniej modyfikacji): 11.02.2017

 

Zawiadomienie

Zarząd Oddziału zwołuje Oddziałowe Walne Zebranie Sprawozdawcze Delegatów na dzień 26.02.2017r. , które odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Działdowo (zamek). Poczętek zebrania  godzina 11.00

Zarząd 

 

Proponowany porządek zebrania 

 

​1.Otwarcie i przywitanie przybyłych delegatów

2. Przedstawienie projektu porządku zebrania i przegłosowanie

3. Wybór komisji mandatowej (dla stwierdzenia prawomocności zebrania)

4. Wybór przewodniczącego zebrania

5. Wybór protokolanta

6. Wybór Komisji Wniosków i Uchwał

7. Sprawozdanie z działalności Oddziału:

 •  Prezesa
 • V-ce Prezesa ds. Lotowych
 • V-ce Prezesa ds. Gospodarczych
 • V-ce Prezesa ds.Finansowych
 • Komisji Dyscyplinarnej
 • Komisji Rewizyjnej 

8. Dyskusja nad złożonymi sprawozdaniami

9.​ Udzielenie absolutorium Zarządowi:

 • Wystąpienie Przewodniczącego Oddziałowej Komisji Rewizyjnej
 • Głosowanie

​10. Ogłoszenie przerwy

11. ​Przedstawienie planu lotowego na 2017r. gołębi dorosłych

12. Przedstawienie projektu współzawodnictwa lotowego na 2017r.

 • Dyskusja
 • Głosowanie nad przyjęciem regulaminu

​13. Przedstawienie i uchwalenie preliminarza budżetowego na 2017r.

 • Dyskusja
 • Głosowanie nad przyjęciem uchwały

​14. Przedstawienie wniosków i projektów uchwał:

 • Wystąpienie Przewodniczącego Komisji Wniosków i Uchwał
 • Dyskusja
 • Głosowania

​15. Sprawy bieżące

16. Zakończenie zebrania


Data dodania (ostatniej modyfikacji): 01.02.2017

Informacje od Powiatowego Lekarza Weterynarii dla P.Z.H.G.P Działdowo

/files/72/serwer/2017_02/InformacjaPZHGPoogniskuHPAIwwoj_10217_150626.pdf

/files/72/serwer/2017_02/InformacjadlaPZHGPoprzemieszczeniach_10217_150626.pdf


Data dodania (ostatniej modyfikacji): 22.01.2017

 

 

                                                          
 

Informacja na temat ptasiej grypy

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Działdowie informuje, że z dniem 28 grudnia 2016 r. wprowadza się obowiązek zgłaszania każdego miejsca przetrzymywania drobiu (drób na własne potrzeby) lub innych ptaków na terenie powiatu działdowskiego. Zgłoszeń dokonywać można w siedzibie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Działdowie ul. Męczenników 11, 13-200 Działdowo w godzinach 8-14 od poniedziałku do piątku, listownie lub drogą mailową na adres piwdzialdowo.hpai@wp.pl

Formularz zgłoszeniowy do pobrania na stronie : http://www.bip.dzialdowo.piw.gov.pl/index.php?idg=1&id=57&x=1 pod nazwą “ wzór zgloszenia”.


Powyżej wyświetlono wszystkie dostępne wpisy.

>> pokaż pięć ostatnich wpisów + wpisy z ostatnich 31 dni <<